Storbarnsforeldre

 

Vestfold og TelemarkPÅRØRENDETILTAK
HVA FORELDRE KAN GJØRE FOR Å BEGRENSE/STANSE UTVIKLINGEN


Noe av det vanskeligste, men likevel det mest nødvendige, er å være åpen om utfordringene du står i med barnet ditt. Hvis du holder mye for deg selv gir du større spillerom for løgn hos ungdommen, og det kan føre til at du selv må vri på sannheten for å forklare situasjoner du kommer opp i. Åpenhet betyr ikke at du trenger å skrive om det på sosiale medier eller informere alle på butikken. De som det kan være lurt å gi informasjon til i første omgang er voksne i nære relasjoner, andre foreldre, kontaktlærer/skole, fastlege, forebyggende enhet i politiet, barnevernet, utekontakten eller eventuelle natteravner.


FAMILIE

Det er viktig at nære relasjoner involveres tidlig for å unngå at tenåringen får midler til å kunne ruse seg, og ikke minst for å samkjøre regler. Trygge og forutsigbare rammer på alle arenaer er viktigere enn noen gang nå! Hvis ungdommen opplever uenighet om dette vil de med stor sannsynlighet sette familiemedlemmer opp mot hverandre til egen vinning. 

 

 


ANDRE FORELDRE

 

Ved å informere andre foreldre i ungdommens nettverk gir du andre mulighet til å forebygge, samt være årvåkne overfor sitt eget barn. Samtidig står du mye sterkere i kampen mot at narkotikaen skal overta ditt barn. Det er nemlig det som skjer om du ikke griper inn, derfor er et tett foreldresamarbeid med lav terskel for å kunne spørre hverandre om hvor andres barn sier de har vært, hvem andre de sier var der osv. særdeles viktig. Det vil da også være lettere å kartlegge ungdommens nye nettverk, og sammen vil det bli enklere å oppdage eventuelle usannheter. Ikke minst vil et foreldresamarbeid skape uro og hindringer for uønsket aktivitet. Dessuten vil andre foreldre som er i samme situasjon kunne være gode støttepartnere.

 

 

KONTAKTLÆRER/SKOLE


Kontaktlærer har med stor sannsynlighet allerede fattet mistanke om rus når du tar kontakt. Et tett samarbeid med skolen kan være til stor hjelp da skolen allerede har organiserte koordinerings-team som kan være til hjelp for både ungdommen og foresatte. I et slikt team vil det kunne være representanter fra skolen, helsetjenesten, barnevernet, BUPA e.l. Det er lettere å kunne gi og få hjelp om skolen involveres. En slik åpenhet vil også kunne føre til mindre skulking, og det er enklere å få til et skole-hjemsamarbeid når alle parter er kjent med situasjonen.   FASTLEGEN

 


Fastlegen er også en god ressurs som kan hjelpe til med eventuelle henvisninger til ruspoliklinikk, psykolog, BUPA e.l. Man kan også inngå avtale om faste urinprøver for å sjekke om tenåringen din ruser seg, dessuten kan man få avdekket hvilke typer rusmidler ungdommen har inntatt. Det er en stor fordel at helsepersonell tar hånd om urinprøvetaking fremfor at dette er noe foreldre selv setter i gang. Fastlegen kan også være en god støtte for samtaler om du ikke kjenner andre som er i samme situasjon.

 

  

FOREBYGGENDE ENHET I POLITIET

 

Forebyggende enhet i politiet jobber lokalt med barn og ungdom i kommunen dere tilhører. Politiet har god oversikt over ungdomsmiljøet, og dere kan derfor ha gjensidig nytte av et samarbeid for å kartlegge situasjonen. BARNEVERNET

 

Mange synes det er utfordrende å ta kontakt med barnevernet. Dette er forståelig da man er redd for stigmatisering. Selv om mange assosierer barnevernet med misbruk og omsorgssvikt, må det presiseres at de fleste sakene som barnevernet jobber med handler om frivillige hjelpetiltak. Om barnet ditt blir tatt med narkotika på seg, eller blir observert i ruset tilstand vil barnevernet automatisk bli koblet inn da politi og helsevesen plikter å sende en bekymringsmelding. Ved visshet om at ungdommen din ruser seg kan det være lurt å kontakte barnevernet selv for å forhøre seg om det finnes hjelpetiltak tilpasset deres situasjon.

 


UTEKONTAKTEN

 

I tillegg til forebyggende enhet i politiet har utekontaktene bredt innsyn i hva som rører seg i ungdomsmiljøene. De har også ofte lavere terskel for å komme i kontakt med ungdom basert på at de drifter møteplasser for ungdom der de kan snakke sammen, lade mobilen, spille, ta en kopp te osv. I første omgang kan foresatte kanskje også synes at utekontakten er et uproblematisk sted å begynne for å få informasjon om det lokale ungdomsmiljøet.

 

 NATTERAVNER

 

Om du ikke vil informere natteravnene om akkurat deres spesifikke situasjon er det forståelig da det er mange ulike personer som ivaretar denne oppgaven fra uke til uke. Imidlertid kan du selv bidra, få med andre voksne til å gå natteravn, vær synlige, og igjen - skap uro, vis ungdommen at dere bryr dere!

 

 


ANDRE TILTAK

 

Undersøk om det finnes frivillige foreldregrupper i din kommune, f.eks. foreldrenettverk 13+ som blant annet finnes i Sandefjord og Tønsberg. Hvis du ikke finner noen du kan støtte deg på, eller som du kan stå sammen med kan du kontakte oss i Storbarnsforeldre så kan vi undersøke for deg. Det er fryktelig slitsomt å være «nybakte førstegangs-rusforeldre», og det å ivareta seg selv er noe av det viktigste i en slik krevende situasjon. Det er lett «å miste seg selv», og går du ned for telling gjør du ingen nytte for deg - så ta ansvar for å delegere bort noen arbeidsoppgaver. Hvis dere er flere som ønsker å etablere Storbarnsforeldre i deres fylke er dere velkommen til å ta kontakt med styret. Vår ambisjon er at det skal finnes foreldrenettverk i regi av Storbarnsforeldre i hvert fylke i Norge.«Gjør alt det du er redd for å gjøre«

 

Storbarnsforeldre i Vestfold og Telemark