Storbarnsforeldre

Vestfold og Telemark


SAMARBEIDSPARTNERE

 

Ønsker du/dere samarbeide med oss eller drøfte et mulig samarbeide? Vi setter stor pris på å høre fra deg via kontaktskjema nederst på startsiden, du kan også sende e-post til: anca@storbarnsforeldre.com. 

SAMMEN KAN VI GJØRE EN STOR FORSKJELL!

 


NÅ SAMARBEIDER VI MED: 

NORSK NARKOTIKAPOLITIFORENING


Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF) ble stiftet i 1991. Foreningen er en ideell organisasjon som drives på frivillig basis og har ca 3600 medlemmer fra Politiet, Tolletaten, Påtalemyndigheten, Kriminalomsorgen, Forsvaret og andre naturlige samarbeidspartnere. NNPF arbeider for et styrket samarbeid innenfor rusforebygging, både internt i politiet og med våre tverrfaglige samarbeidspartnere. 

Foreningen skal arbeide for å styrke innsatsen mot narkotika ved å fremme utdannelse, forebyggende arbeid og forskning. NNPF har også som mål å samle, systematisere og formidle informasjon og kunnskap om narkotika. NNPF er høringsinstans i narkotikapolitiske spørsmål. Klikk på linken under for å lese mer om NNPF:


https://nnpf.no/

UTEKONTAKTEN TØNSBERG


Utekontakten driver forebyggende og oppsøkende arbeid for ungdom i alderen 13-20 år. De er tilstede både på dag- og kveldstid, på de arenaene hvor ungdom er. Du kan også ta kontakt med de hvis du er bekymret for barn eller unge. Utekontakten skal være med på å bygge et godt oppvekstmiljø for barn og ungdom i Tønsberg! Klikk på linken under for mer informasjon:

 

https://www.tonsberg.kommune.no/tjenester/kultur -idrett-og-fritid/ung-i-tonsberg/los-og-utekontakt/utekontakt/


 

IOGT 

 

IOGTs visjon er at alle mennesker skal kunne leve frie, rike og meningsfylte liv, og en verden hvor rusmidler ikke står i veien for dette. Derfor arbeider de for en politikk som kan redusere forbruket og skadene, de har forebyggende prosjekter og et omfattende sosialt arbeid for å støtte de som sliter med egne og andres rusproblem.
Klikk på linken under for å lese mer om IOGT sine tiltak og hvordan de jobber forebyggende: 


FORELDRENETTVERKET SANDEFJORD 

Foreldrenettverket 13+ i Sandefjord ble startet av ildsjelen Anne Friis-Olsen, sommeren 2015. De har egen Facebook side med nesten 2 400 medlemmer, fått flere engasjerte foreldre inn i styret og de jobber aktivt med forebygging og viktig informasjon ved å dele nyttige linker på sin side,  arrangere møter med Sfj kommune og politikere for å få de mer engasjert m.m. Klikk deg inn på linken for å se mer: 

https://www.facebook.com/foreldrenettverket13pluss/


Storbarnsforeldre i Vestfold og Telemark