Storbarnsforeldre

 

Vestfold og Telemark 


VÅRE VERDIER


INFORMASJON

 

Vi vet hvor viktig det å ha god informasjon 

tilgjengelig raskest mulig i en pågående og krevende situasjon, derfor er informasjon vår viktigste verdi. 

TRYGGHET

 

Med god informasjon kan foreldre og pårørende oppleve at de står tryggere i en krevende situasjon med sin tenåring. At voksne er trygge er en særdeles viktig del av prosessen med å støtte barn og unge i «riktig retning».

OPTIMISME

Voksne som kjenner trygghet vil tenke mer optimistisk i den prosessen det er å få barn og unge til å stole på seg selv. Gjennom optimisme skal vi hjelpe dem til å ta gode valg, og øke viljen deres til å endre et mindre godt atferdsmønster.

STYRKE

Optimisme stimulerer menneskets indre styrke. Vi, foreldre, trenger denne indre styrken for å kjempe barnets kamp, og for å sørge for at barnet får riktig helsehjelp. Barn og unge er også avhengig av å hente frem egen styrke for å kunne utvikle seg og ta valg som gagner dem.

SAMARBEID

Styrke gir motivasjon til å danne et viktig nettverk som samarbeider om å oppnå en mer positiv, handlekraftig og løsningsorientert metode for barn og unge som trenger oss mer enn noen gang i en utfordrende ungdomstid. Det kan også være avgjørende å stå sammen med andre voksne i samme situasjon, sammen er vi sterke!  

RESULTAT

Et samarbeide som inneholder god informasjon, trygghet, optimisme og 

styrke mener Storbarnsforeldre kan gi positivt varige resultater. Når vi, foreldre, foresatte og pårørende til barn i tenårene, står sammen som ett team kan vi skape en fremtidig forskjell for barn og unge som har utfordringer relatert til psykiske helse og rus.

 

Storbarnsforeldre i Vestfold og Telemark